22.10.09

VII Trobada de Joves de La Safor a Rafelcofer

Bases Concurs de cartells per a la VII Trobada de Joves de la Safor que tindrà lloc el 15 de maig de 2010, a Rafelcofer.

Participants: Podran participar tots els/les joves residents a la Comunitat Valenciana. Cada jove podrà presentar fins a dos cartells.
Format: El cartell tindrà una superfície de 29,5 x 21 cm. Estarà muntat sobre un bastidor o suport de cartolina o semblant i es presentarà també en suport digital en format JPG. La tècnica i el procediment seran lliures, sempre que la seua reproducció gràfica no oferisca dificultats, i s’ajuste a la tècnica cartellista.
Text: A l’original, de manera ben visible i que ressalte per la seua col•locació, figurarà:

VII TROBADA DE JOVES DE LA SAFOR
15 DE MAIG DE 2009
RAFELCOFER

Identificació: El cartell anirà signat amb un pseudònim, i s’acompanyarà d’un sobre tancat, identificat amb el pseudònim, amb una fotocòpia del DNI , adreça actual, CP, localitat i telèfon de l’autor.
Premis: Es lliurarà un premi de 300 €.
Termini d’ admissió: El termini finalitzarà el 26 de febrer de 2010 a les 14 hores.
Les obres s’entregaran, junt a una instància, per Registre d’entrada, amb les dades personals i les característiques de l’obra, i dirigida al “Concurs de cartells Trobada Joves 2009”, Ajuntament de Rafelcofer, carrer Major, 45, 46716 Rafelcofer (València).
Jurat: El Jurat estarà integrat pels membres organitzadors de la trobada, a més d’un artista local, i presidit per la Regidora de Joventut.
Veredicte del Jurat: Per seleccionar al guanyador, el Jurat tindrà en compte la qualitat plàstica del treball, l’originalitat i l’expressivitat com a cartell anunciador d’una trobada de joves, amb la qual es fan tallers, animacions, teatre, rock, i altres activitats.
La decisió serà inapel·lable, el Jurat podrà declarar desert el premi.
Lliurament del premi: Els participants seran convocats per escrit al lliurament del premi.
Devolució: El cartell premiat quedarà en exclusiva propietat de l’Ajuntament, que en farà l’ús que crega convenient. Els no premiats es retiraran personalment, fins a un mes després de la Trobada. Els treballs no retirats seran destruïts.
Observació: El fet de concursar suposa l’acceptació de les bases.
El Jurat queda facultat per resoldre els dubtes no previstos.